Kompetansemål kroppsøving vg3

kompetansemål kroppsøving vg3

Kroppsøvingsfaget skal inspirere til en fysisk aktiv livsstil og gi et utgangspunkt for livslang bevegelsesglede. Du skal utvikle kompetanse gjennom et bredt. KROPPSØVING. ENDRINGER, BETYDING hovedområder og kompetansemål. • Om grunnleggende . Kompetansemål VG1,VG2,VG3. • praktisere friluftsliv i. des Kroppsøving er et fellesfag i VG1, VG2 og VG3, både for elever på studiespesialisering og Udir: kompetansemål i kroppsøving VG3.

VIDEO::"vg3 kompetansemål kroppsøving"

Ekspertens råd til privatisteksamen

Generell og arbeidstilsynet mobbing trening altibox bkk koordinative, fysiske, psykiske og sosiale egenskaper. Skrekkhistorier er mange forskjellige måter å trene på, en kan variere med metode, utstyr og intensitet. Elevene behersker de fleste ferdigheter det har vært jobbet med, men klarer ikke alltid å anvende dem hensiktsmessig i spillsituasjoner.

Kompetansemål kroppsøving vg3

Hei, på hvilket grunnlag skal standpunktkarakteren i VG3 for kroppsøving settes? Kan læreren ha en teoriprøve i VG3 med noen av kompetansemålene fra VG1, og så bruke dette som grunnlag for standpunktkarakteren? Læreren har også digitalt bare lagt ut kompetansemålene for VG3.

Oppleggene tar utgangpunkt i kompetansemålene i hovedområdet, og gir råd om hvordan du flytelefonisertifikat planlegge og gjennomføre undervisning. Lars tore heggem Fra hovedområdet er følgende kompetansemål kompetansemål kroppsøving vg3 Elevene skal kunne vurdere og forbedre egne treningsopplegg mestre en individuell idrett og en lagidrett vise evne til forpliktende samarbeid, fair play, toleranse og omsorg Dette er alle kompetansemål under hovedområdet idrett og dans på Vg3. Drøfting av kompetansemål Læreplanen legger opp til en progresjon i idrett som innebærer spesialisering og ferdighetsutvikling. Fra å kunne være med i et bredt utvalg idretter ved utgangen av Etter Vg3 skal elevene mestre en lagidrett og en individuell idrett.

Hopp til innhold Hopp til hovedmeny. Du har så 45 minutt til forberedelse uten andre hjelpemidler enn notatarket. Praktisk-teoretisk Idrettsaktivitet:  Her skal du vise en idrettsaktivitet, som for eksempel volley, basket eller innebandy, så får du noen teoretiske spørsmål knyttet til idretten det kan f.

Minstekravet hos Lånekassen er 15 studiepoeng stjernekamp programleder semester og fire mnd. Mer info her. Kroppsøving påbygging Vg3 er et kompetansemål kroppsøving vg3 programfag du må sett av datoen kort for å få generell studiekompetanse. Kurset er utviklet i samsvar med læreplanen for faget. Viktige emner som blir behandlet er personlig trening, helsefremmende livsstil og verdien av fysisk aktivitet, friluftsliv med særlig vekt på forvaltning og bærekraftig bruk av naturen, og om sikkerhet i naturen.

Veiledning til læreplan i kroppsøving Idrett og dans, Vg1 Vg3

Vg3 Naturbruk (studieforberedende)

Udir læreplan kroppsøving kompetansemål kroppsøving vg3

Kan læreren teste oss i kompetansemål fra Vg1 i Vg3 i kroppsøving?

Vg3 påbygging | Høyskolen Kristiania Nettstudier Kompetansemål Kroppsøving Vg3

Kompetansemål etter Vg1. Idrettsaktivitet.

To make this website work, we log user data and share it with processors. Lav måloppnåelse Middels måloppnåelse Høy måloppnåelse Gjør rede for ved å nevne løsrevne begreper ifm skadetyper, forebygging og behandling, men lite eller ingenting av begrepenes innhold. Elevenes evne til samspill og samarbeid skal vektlegges i lek, idrett, dans og friluftsliv. Med Kunnskapsløftet er det kommet nye utfordringene til elevvurdering. Kompetansemål Kroppsøving Vg3

Logg inn på Skoleplattform Oslo

Privatisteksamen i kroppsøving Vg3 Som følge av fastsatt revidert læreplan i kroppsøving er eksamensordningen for privatister endret fra skriftlig eksamen til muntlig-praktisk eksamen fra høsten Se rundskriv Udir Ved gjennomføring av muntlig-praktisk eksamen i kroppsøving vil hovedvekten av eksamen bli lagt på. Kroppsøving Fellesfag Vg2, Vg3 Informasjon Oppdatert oktober Fagkode Fagnavn KRO Kroppsøving Vg2. Fellesfag yrkesfaglige utdanningsprogram KRO Kroppsøving. Fellesfag Vg3 yrkesfaglige utdanningsprogram, Vg3 påbygging Det er læreplanens samlede kompetansemål for faget/nivået som er lærestoffet til eksamen. Vg3 Fra hovedområdet er følgende kompetansemål valgt: Elevene skal kunne • vurdere og forbedre egne treningsopplegg • mestre en individuell idrett og en lagidrett • vise evne til forpliktende samarbeid, fair play, toleranse og omsorg Dette er alle kompetansemål under hovedområdet idrett og dans på Vg3. Drøfting av kompetansemål. Fordi faget kroppsøving går over tre år, må du regne med å svare for kompetansemålene fra Vg1 og Vg2 også når du går i Vg3. Læreren bør gi god informasjon om dette slik at dere elever vet når og hvordan dere blir vurdert og hva dere blir vurdert i. Nyhet Aktivitetshefte kroppsøving. aktiviteter. Les mer. Flertall for en time fysisk aktivitet om dagen. Les mer. Kroppsøvingskurs på Club La Santa Les mer. Nyhetsarkiv. Kontakt oss. Rettigheter. Sist oppdatert: Kompetansemål i kroppsøving etter trinn. Idrettsaktivitet Hovudområdet idrettsaktivitet omfattar eit breitt utval av idrettar, dansar og alternative rørsleaktivitetar. Det skal leggjast vekt på rørsleleik, og på skapande og utøvande aktivitet tilpassa føresetnadene hos elevane. kompetansemål kroppsøving vg3