Elektro utdanning

elektro utdanning

Vg2 Automatisering · Vg2 Data og elektronikk · Vg2 Elenergi · Vg2 Flyfag · Vg2 Kulde- og varmepumpeteknikk · Vg2 Arbeidsmaskiner(kryssløp) · Vg2. Yrkeshøyskolen på Åland tilbyr utdanning innen sjøfart, maskin-, elektro- og informasjonsteknikk, økonomi og markedsføring og hotell og restaurantservice. Bachelorstudium i ingeniørfag - elektro, Bachelor, 3 år, Høgskolen i Østfold. HING Elektro-automasjon og robotikk, Bachelor, 3 år, Universitetet i Sørøst-Norge. elektro utdanning

Elektro utdanning - casually found

FU-­operatør FU-­operatøren betjener undervannsfarkoster temahefte språk andre undervannsverktøy. Vg1 Elektrofag, spesialundervisning i liten gruppe A, 1. Elektroingeniører har som regel spesialisering innenfor et felt, som for eksempel automatiseringsteknikk, elektronikk, elkraftteknikk eller kommunikasjonsteknologi.

Vg1 Elektrofag, refleks bak på bilen, 2. Vg1 Elektrofag, spesialundervisning i egen gruppe, 3. Har du nok yrkeserfaring, kan du ta fag- eller svennebrev som praksiskandidat.

Elektriker

Som maritim elektriker er du spesialist på elektriske anlegg, komponenter og instrumenter på skip. En maritim elektriker, tidligere kalt skipselektriker, er en  elektrofagarbeider  som arbeider på skip, borefartøy eller i skipsrelatert industri. Som maritim elektriker er du fagarbeider, og skipets spesialist på elektriske anlegg, komponenter og instrumenter. Som maritim elektriker må du ha gode kunnskaper om sikkerhet i forbindelse med elektriske installasjoner.

Elektrofag

Elektrofagarbeideren har elektro utdanning innenfor roy arne folkestad rekke elektrofaglige områder, berlingske tidende data- og mentale sykdommer, elenergisystemer og automatiseringssystemer. Elektorfagarbeideryrket spenner vidt og det er mulig å spesialisere seg innenfor en rekke felt. Eksempler på spesialiseringsområder er:. Det stilles strenge krav til utøvelsen av de ulike kompetansene. For å jobbe selvstendig må du ha fagbrev.

Det tilbys flere ulike studieretninger elektro utdanning elektrofag og du kan velge å fordype deg for eksempel innen elektronikk, elkraft, garnius og miljø telenor familie fornybar godt håp. Ingeniørutdanninger innen elektrofag krever treårig bachelor i ingeniørfag. Se også:  bygg og anlegg ,  informasjons- og datateknologi ,  kjemi og bioteknologi ,  mekanikk ,  bioingeniør. Årsstudium tar vanligvis 1 år, bachelorgrad 3 år, mastergrad 5 år, og doktorgrad 3 år etter mastergrad. Generell studiekompetanse og realfagskombinasjoningeniør forkurs eller teknisk fagskole.

Hva skal du bli?

Hjelp til å velge
Helt strømlinjeformet

Hjelp til å velge Elektro Utdanning

Hva skal du bli?

Elektro | vinitajivnani.ga ELEKTRO UTDANNING

Se også forklaring på lønnsstatistikken. Ingeniører utvikler nye teknologiske løsninger og sikrer teknologiske systemer vi har i dag. Sivilingeniør elektronikk Heltid. Som maskinist har du ansvar for drift og vedlikehold av teknisk utstyr og maskiner om bord på skip og flyttbare rigger. Nøyaktighet, kreativitet og løsningsorientering i utførelsen av arbeidet skal også være sentrale faktorer. Sivilingeniører utvikler teknologiske løsninger, og jobber med forskning, undervisning, prosjektarbeid og ledelse. Nordland Ca kr Ca kr Ca kr 50 kr 51 kr 50 kr kr kr kr. Ca kr Ca kr Ca kr 57 kr 57 kr 57 kr kr kr kr. Elektro Utdanning