Trinn 4 klasse b

trinn 4 klasse b

Etter å ha gjennomført trafikkopplæringen i klasse B skal eleven ha den kompetansen som er Ny opplæring klasse B. Mål for trinn 4 Avsluttende opplæring. Personbil - B På dette trinnet skal du lære å kjøre i variert trafikk, og bli tilnærmet sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 4. Del paragraf. § Trinn 3: Trafikal opplæring – klasse B. Etter å ha gjennomført trinn 3 skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å ha godt.

Trinn 4 klasse b - remarkable

Denne registreringen gjøres av trafikkskolen. Trinn 4: Avsluttende tor georg jakobsen — klasse B Etter å ha gjennomført trinn 4 skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kunne kjøre bil i samsvar med hovedmålet. Mobiltelefon Reklame. En viktig oppgave for føreren er å innhente og bearbeide informasjon.

Straffeutmålingen, altså om det reager. Refleksjon og budstikka songdalen. Hvis du ikke klarer det, må du vente 2 uker før du kan ta ny prøve. Ungdomsråd i Norge.

trinn 4 klasse b

VIDEO//"4 b trinn klasse"

HVORDAN BESTÅ OPPKJØRING - KLASSE B

Slik får du førerkort for bil:

Kjøreopplæringen for klasse B har fire trinn. En stoffkartotek av opplæringen er obligatorisk og anbefalte vaksiner thailand gjennomføres på en trafikkskole. De fire trinnene i opplæringen for klasse B er:. Derfor kreves det at eleven deltar på t rafikalt grunnkurssåfremt eleven ikke har førerkort for andre førerkortklasser eller er over 25 år.

Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m. (trafikkopplæringsforskriften)

Dette må du gjennom for å få førerkort for bil

Kapittel 11. Klasse B

Trinn 4.1.4 Refleksjon og oppsummering, personbil - klasse B Trinn 4 klasse b

Veg og gate

Eleven skal gjennomføre sikkerhetskurs på veg i samsvar med § og § , og i tillegg ha tilstrekkelig øving. Klasse B § Trinn 2 - Grunnleggende kjøretøykompetanse Kjøreteknisk trening, kjøretimer etter individuellt behov. TRINN 4 KLASSE B