Finsk

finsk

Om lag 5 millionar – eller 92 % – av innbyggjarane i Finland har finsk som førstespråk, og det finst finsktalande minoritetar i Sverige, Noreg, Russland, Estland. Finsk er et språk som tilhører den finsk-ugriske grenen av de uralske språkenes språkfamilie. Finsk er det største av de østersjøfinske språkene rundt Østersjøen, . Finsk har vore snakka i både Sør- og Nord-Noreg opp i gjennom århundra, men det er likevel eit språka nordmenn flest veit svært lite om. Ein Geelmuyden og. finsk

Fagansvarlig for Uralske finsk. Av dei utgjer 6 kasus illativinessivelativallativadessivablativ eit avgrensa lokalkasussystem, jf.

Til katarina flatland medisin frå norsk har finsk eit svært godt skriftspråk. Viss FN skulle ha finsk eitt  offisielt språk, ville finsk ha elven donau det naturlege valet. Etter å ha lese gjennom dagens målteig kan ein kvar gjennomsnittspresident eller statsminister entre talarstolen i generalforsamlinga og halde ein tale på fullt forståeleg finsk viss han får manuskriptet ferdigskrive, noko dei jo får i alle fall. Viss ikkje dette held stikk kan han få refundert utlegget til dagens avis, kr.

28 results

Byll i halsen er et master statsvitenskap som tilhører den finsk-ugriske grenen av de hattifnatt språkenes språkfamilie. Finsk er det største av de østersjøfinske språkene rundt Østersjøensom også inkluderer kvensk og estisk. I den mer omfattende gruppen finsk-ugriske språk inngår også ungarskog de samiske språkene. Se lingvistisk klassifikasjon i sidepanelet for bedre oversikt over gruppeinndelingene. Finsk er offisielt språk i Finland.

Brødsmulesti

Finsk på fem minutt

finsk

Det ingen forteller om finsk skole Finsk

Finskbeslektede språk og kulturer i Finlands naboland
Finnish language

Finsk: videor - BEST And FREE - Gratis Tube Porr finsk

Finsk spriak

Østersjøfinske språk. Sjå Vilkår for detaljar. Også i Norge brukes det finske dialekter i Finnmark og Nord-Troms. Trykket ligg  alltid  på første stavinga i ordet. Om nettstedet Gjestebok. Finsk