Prosent til promille

prosent til promille

I alkoholsammenheng er 1 promille det samme som 1 gram alkohol per kilo blod (1 I gjennomsnitt vil alkoholen fordele seg i 60 prosent av kroppsvekten hos. Leksjonen handler om prosent og promille. På samme måte som med meter og centimeter, har vi noen ganger bruk for en finere inndeling av andelsmål enn prosent. Da kan vi bruke benevnelsen promille. prosent til promille

Video: "Til promille prosent"

Prosent og promille 1 Teori

Om du ikke finner drikken du har drukket bestillerkontoret skien lista, kan du også oppgi alkoholprosent og mengde manuelt. La oss kalle de kronene vi begynner med for K 0. Vi bruker 2 og får:.

Forbrenning av alkohol

Alkoholforbrenningen foregår vanligvis med konstant hastighet, slik at alkoholpromillen i blodet synker med 0,,18 promille per time hos de fleste, med 0,15 promille per time som gjennomsnittsverdi for begge kjønn. Det kan foreligge forskjeller mellom forskjellige individer, men vanligvis er disse små. Hos folk som drikker mye, kan imidlertid forbrenningen gå raskere, med verdier opp mot 0,30 promille per time, og i sjeldne tilfelle enda raskere. Ved lave promiller, under 0,2, kan alkoholforbrenningen gå noe saktere. I gjennomsnitt vil alkoholen fordele seg i 60 prosent av kroppsvekten hos kvinner og i 70 prosent av kroppsvekten hos menn.

Promille angir hypokonder wilhelmsen prosent til promille antall tusendeler hevelse i ankel en x-mengde. Eksempelvis kan man si norske spioner 2 promille av en befolkning på 1 million lider av spilleavhengighet. Dette tilsvarer en andel på 2 mennesker. Vanligvis bruker vi promille ved eksempler der andelen av en gitt mengde er svært minimal, da ofte ved små vektenheter og konsentrasjoner som alkoholkonsentrasjon.

Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Og så, når resultatet vises, kan du i tillegg runde tallet til et angitt antall desimaler der det lar seg gjøre. På kalkulatoren kan du angi en konverteringsverdi og opprinnelig måleenhet; for eksempel ' Prosent'. Så avgjør kalkulatoren hvilken måleenhetskategori som skal konverteres, i dette eksempelet 'Parts-Per. Deretter konverteres angitt verdi til alle kjente måleenheter.

Som du ser er det en sammenheng mellom prosent, brøk og desimaltall. Desimaltallet, i dette samfunnsplanlegging 0,58, kalles ofte prosentfaktoren. Skal vi gå fra prosent til brøk tar vi prosenten og deler på Utfører vi divisjonen finner vi prosentfaktoren:. Vi har følgende ligning som kan gi svar på det meste av det som kan spørres om angående prosent:.

Prosent og promille

Hvordan regne ut promille | Prosent PROSENT TIL PROMILLE

Promillekalkulator

Promilleberegner prosent til promille

Slik kan vi fortsette til vi har resultatet for det 8. For å regne om fra prosent til promille multipliserer man med Utgitt: Varighet: 12 minutter og 56 sekunder. Eksempel 3: En TV er på tilbud. Prosent av hva da? Du skal betale moms ved omsetning av alle varer og. Kunnskapen danner et godt grunnlag innen praktisk matematikk for senere å kunne. Ved lave promiller, under 0,2, kan alkoholforbrenningen gå noe saktere. prosent til promille

Eksempler og utregning:

Promille brukes til å måle konsentrasjoner og vektenheter. Dersom en person har 1,0 alkohol i blodet betyr det at dersom alt blodet i kroppen ble delt i tusen deler som alle veide like mye, så ville en av disse delene tilsvare ren alkohol. For å regne om fra prosent til promille multipliserer man med I tillegg er det svært stor usikkerhet knyttet til forbrenningshastighet når man er på lave promillenivåer, det er sikrere å si noe om hvor fort promillen faller videre, når man har 1 i promille, enn når man har 0,2 i promille. Man forbrenner alkohol (0,,18 promille per time) og må derfor ta med i beregningen hvor mye alkohol som er forbrent mens du inntok alkohol. Hvis du drikker nok til å få ca 0,12 i promille så vil du etter ca én time ha 0,0 i promille. Mengde og type alkoholinntak Mer inntak av alkohol gir høyere promille. 0,2 promille: Øjets evne til hurtigt at fokusere og omstille sig fra lys til mørke forringes. 0,5 promille: Evnen til på en gang at opfatte situationer og samtidigt udføre præcise bevægelser forringes. Synsvinklen indsnævres. 0,8 promille: Man får nedsat koordinationsevne og øget reaktionstid. Beregn din promille ved å fylle ut hvor mye du har drukket, din vekt og ditt kjønn. Promillekalkulatoren vil gi deg en liste med din omtrentlige promille over hele perioden du har inntatt alkohol. En fleksibel promillekalkulator som lar deg regne ut promille basert på formler hentet fra Folkehelseinstituttet. Informasjon. Timer siden drikkestart. Antall enheter drukket: Du har ikke promille! Promille: Legg til drikke her. Hva drikker du? Hvor mange milliliter? Hvor mange prosent alkohol? Legg til. prosent til promille