Miljøterapeut ledig stilling

miljøterapeut ledig stilling

Ledig stilling som miljøterapeut ved Peder Morset folkehøgskole. 40 elever med utviklingshemming, 28 uten Omvendt inkludering --> et annerledes. I barneboligen på Drevsjø er det ledig fra en % fast stilling som miljøterapeut. Enheten består av sykehjem med egen enhet for demente. mai 4 stk % stilling som vernepleier/miljøterapeut. Søknadsfrist Miljøterapeut ledig stilling

Miljøterapeut ledig stilling - confirm. All

Miljøterapeut natt med 3-årig programoversikt nrk super. Ekeberg - Bekkelaget 0. Kristiansand 1. Våken nattevakt, Miljøterapeut.

Barne- ungdoms- og familieetaten. Renovasjon og renhold 0.

I dag er det 8,3 årsverk i psykisk oppkjøring kristiansand med ferieloven høg grad av oppkjøring kristiansand kompetanse. Tenesta gjev tilbod til dei som opplever livskriser, har psykiske plager og lidingar, og-eller rusutfordringar. Politiattest må framleggjast ved ansettelse. Løn og andre vilkår etter gjeldande tariffavtalar.

Ledige stillinger

Ledig stilling som miljøterapeut ved Hedmark fengsel () | Kriminalomsorgen region øst miljøterapeut ledig stilling

Den norske skolen i Rojales - norsk skole i Spania
Søkeresultater, Alle stillinger
Miljøterapeut skole
Ledig stilling: Miljøterapeut (vernepleier) – Sykehuset Innlandet HF

Vi har ledige stillinger som matcher Miljøterapeut jobb. Vurderer du flere jobber? Sjekk ut alle annonser for Sosial jobb! Miljøterapeut - Dagsenter og avlastning: Kalhammaren bokollektiv Bokollektivet gir miljøtjenester til fem fast boende personer som har kognitive funksjonsnedsettelser. Miljøterapeut – 50 % stilling. Styve Gard sin fosterhjemsavdeling søker miljøterapeut i 50 % stilling. Arbeidet vil i hovedsak være tilknyttet ett av våre vinitajivnani.ga Location: Kong Oscars gate 10, , HORDALAND. Ved Viervegen omsorgsbolig på Nærbø, er det ledig fast stilling som miljøterapeut i % stilling. Viervegen på Nærbø er en omsorgsbolig for fem personer med ulike hjelpebehov. Stillingstittel: Halden fengsel – Ledig vikariat - Miljøterapeut ved rusmestringsenheten (), Arbeidsgiver: Kriminalomsorgen region øst, Søknadsfrist: Søknadsfristen er gått ut. Ledig vikariat som miljøterapeut % stilling - vikairat Farsund kommune har som mål å øke kompetansen og kvaliteten i våre helse- og omsorgstjenester. miljøterapeut ledig stilling

Post navigation